SENARAI NO.TEL DAN FAX P.D.R.M KONTINJEN MALAYSIA

http://www.rmp.gov.my/rmp03/Info_alamat_telefon.htm

BIL KONTIJEN NO.TEL NO.FAX
1 IPK K. LUMPUR 03-21460522 03-20726786
2 IPK KELANTAN 09-7455622 09-7440022
3 IPK TERENGGANU 09-6354722 09-6226941
4 IPK PAHANG 09-5902222 09-5179018
5 IPK JOHOR 07-2254422 07-2240115
6 IPK MELAKA 06-2854222 06-2837771
7 IPK N. SEMBILAN 06-7682222 06-7623506
8 IPK SELANGOR 03-55145222 03-55195175
9 IPK SARAWAK 082-245522 082-428355
10 IPK SABAH 088-450222 088-240475
11 IPK PERAK 05-2451222 05-2533911
12 IPK P.PINANG 04-2221522 04-2623388
13 IPK KEDAH 04-7741222 04-7339589
14 IPK PERLIS 04-9082222 04-9761330